CD Evolúcia alebo stvorenie - 1997 - Walter Veith
Až 12 audio-prednášok na jednom CD MP3.

1. STAROBA PLANÉTY ZEM
2. REČ SKAMENELÍN I. časť
3. REČ SKAMENELÍN II. časť
4. PÔVOD ŽIVOTA
5. PLANÉTA V OHROZENÍ
6. ARCHEOLÓGIA A BIBLIA
7. ANTIKRIST
8. TAJOMNÝ BABYLON
9. VÍNO OPÁJAJÚCE NÁRODY
10. ZAČÍNA VEK VODNÁRA
11. AKO ŽIŤ ZDRAVO
12. ŽIVOTNÁ CESTA PROF. VEITHA

Prof. Dr. Veith získal doktorát zo zoológie na univerzite Kapského Mesta v roku 1979. V rokoch 1979-1986 prednášal zoológiu na univerzite v meste Stellenbosch. V tej dobe obohatil evolučnú teóriu niekoľkými významnými objavmi. Po usilovnom štúdiu však neskôr dospel k záveru, že evolučná teória neposkytuje dostatočné vysvetlenie vzniku života.
Neskôr bol Dr. Veith profesorom zoológie na Univerzite Západného Kapska (Juhoafrická republika) a zároveň vykonával funkciu poradcu juhoafrickej vlády pre výskum výživy, zdravia a potravín.
V posledných rokoch Dr. Veith koná prednáškové turné po celom svete.

pridané: 2.1.2012
vydané: 1997

Zobrazení: 5662
Stiahnutí: 19035

poskytuje: Sion plus n.o.

Dĺžka: 20,6 hod.
skladom
Cena: 2,00 €

Audio
01_StarobaPlanetyZem.mp3
Audio
02_RecSkamenelin_1.mp3
Audio
03_RecSkamenelin_2.mp3
Audio
04_PovodZivota.mp3
Audio
05_PlanetaVOhrozeni.mp3
Audio
06_ArcheologiaABiblia.mp3
Audio
07_Antikrist.mp3
Audio
08 TajomnyBabylon.mp3
Audio
09_VinoOpajajuceNarody.mp3
Audio
10_ZacinaVekVodnara.mp3
Audio
11_AkoZitZdravo.mp3
Audio
12_ZivotnaCestaProfVeitha.mp3
Downloads

                    01_StarobaPlanetyZem.mp3 51MB
                    02_RecSkamenelin_1.mp3 49MB
                    03_RecSkamenelin_2.mp3 49MB
                    04_PovodZivota.mp3 59MB
                    05_PlanetaVOhrozeni.mp3 53MB
                    06_ArcheologiaABiblia.mp3 56MB
                    07_Antikrist.mp3 71MB
                    08 TajomnyBabylon.mp3 52MB
                    09_VinoOpajajuceNarody.mp3 54MB
                    10_ZacinaVekVodnara.mp3 43MB
                    11_AkoZitZdravo.mp3 104MB
                    12_ZivotnaCestaProfVeitha.mp3 41MB

Objednávky
Elektronická objednávka je záväzná. Vaše objednávky spracujeme do siedmich dní.
K zásielkam účtujeme poštovné a balné.
sionplus@centrum.sk
Chcete nás podporiť?
Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK98 8360 5207 0042 0095 0746
BIC/SWIFT: BREXSKBX
alebo na našu adresu. Vďaka Vašim príspevkom sa táto literatúra dostane do rúk tým, ktorí by si ju inak nemohli zakúpiť. Ak si niektorú publikáciu nemôžete dovoliť, prosím, kontaktujte nás.

Vaše publikačné centrum.
© 2011 Sion plus n. o.