Organizácia

SION PLUS SK o.z.
Šoltésovej 26, 040 01 Košice
IČO: 52645631
Slovenská republika

Informácie

Tel.: +421 944 951 800
E-mail: sionplus@centrum.sk
https://www.sionplus.sk

Bankové spojenie

Slovensko (EUR):

IBAN: SK49 8330 0000 0025 0173 4941
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Česká republika (Kč):

2501734941/2010

Ako Vám môžeme pomôcť?

Benjamín Byrtus

+421 907 119 885