SION PLUS SK - publikačné centrum

SION PLUS SK je neziskové občianske združenie, ktoré svojou činnosťou sleduje všeobecne prospešné ciele v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, humanitárnych služieb a doplnkového vzdelávania dospelých, detí a mládeže.

Hlavným zameraním publikačného centra je vydávanie a distribúcia literatúry najmä z oblasti náboženstva, histórie, výživy a zdravia, rodiny a výchovy, ako aj zvukových a audiovizuálnych diel.

Náš tím

Benjamín Byrtus

Riaditeľ

Ing. Samuel Lefkovitš

Technická redakcia

Oľga Prokopová

Ekonomika, účtovníctvo

Mgr. Salome Mower

Konzultant

Marián Horňák

Sadzba, pre-press, foto

Pavol Pôda

Tlač

Ing. Milota Byrtusová

Objednávky, expedícia

Ing. Eva Ferčáková

Koordinátor projektov