-6.00 

Achilovy paty evoluce – KNIHA

(0)

Koncept evolúcie nemá ani zďaleka tak pevnú pôdu pod nohami, ako si mnohí myslia. Táto kniha umožňuje každému, aby si v tejto otázke urobil jasno.

 

18.00  12.00 
Dostupnosť: Na sklade

Ako prežiť koniec sveta

(0)

Je možné prežiť koniec sveta? Ak áno, ako? Čo o tom hovorí Biblia? Na túto otázku stručne odpovedá táto publikácia.
Autorka počas svojho pôsobenia na školách formou informačných besied zoznamovala študentov s Bibliou ako základom etiky, morálky, a s hlavnou postavou Biblie – Ježišom Kristom. Počas týchto besied boli autorke často kladené otázky, o ktorých študenti rozmýšľajú a hľadajú na ne odpoveď. Jedna z pálčivých otázok sa týka aj konca sveta.

1.00 
Dostupnosť: Na sklade

Ako vyliečiť srdce a domov

(0)

Máte problémy vo svojej rodine? Možno Vás oslovia skúsenosti týchto dvoch manželských párov.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Anatómia Hriechu

(0)

Praktické zamyslenie o pôvode a podstate hriechu. Prečo robíte to, čo nechcete robiť? Je možné tento cyklus prelomiť? Spoznajte aký je najvyšší cieľ Božieho nepriateľa a aké je Božie riešenie.

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Bible v hádankách a odpovědích

(0)

Kolektív autorov zhromaždil cca 2000 otázok a odpovedí, v ktorých zistíme, ako často povrchne čítame Bibliu a koľko zaujímavých a pozoruhodných vecí nám uniká. Kniha poskytuje nielen užitočne strávený čas nad stránkami Biblie, ale pre mnohých sa môže stať podnetom k hlbšiemu štúdiu. Oproti pôvodnej knihe sú v tomto vydaní aj hádanky pre najmenšie deti, ktoré sa začínajú s biblickými príbehmi zoznamovať. Vhodné ku spestrenie detských škôlok.

6.00 
Dostupnosť: Na sklade
Dočasne vypredané

Biblia – formát A5

(0)

Sväté písmo v 39 knihách Starého zákona a 27 knihách Nového zákona.
Preklad prof. Roháčka

18.00 
Dostupnosť: Nie je na sklade
Dočasne vypredané

Biblia – formát A5 s orientačnými výrezmi

(0)

Sväté písmo v 39 knihách Starého zákona a 27 knihách Nového zákona.
Formát A5, s orientačnými výrezmi. Preklad prof. Roháčka

21.00 
Dostupnosť: Nie je na sklade
Dočasne vypredané

Biblia kožená – formát A5

(0)

Sväté písmo v 39 knihách Starého zákona a 27 knihách Nového zákona.
Formát A5 v koženom, ručne spracovanom prevedení. Preklad prof. Roháčka

46.00 
Dostupnosť: Nie je na sklade
Dočasne vypredané

Biblia rodinná – formát A4

(0)

Veľká rodinná Biblia v preklade profesora Roháčka, Starý i Nový zákon.
Formát A4. Tvrdý obal. K dispozícii je tmavomodrá alebo čierna farba.

35.00 
Dostupnosť: Nie je na sklade
Dočasne vypredané

Biblia vrecková – so zipsom

(0)

Sväté písmo v 39 knihách Starého zákona a 27 knihách Nového zákona.
Preklad prof. Roháčka. Formát A6 so zipsom.

14.60 
Dostupnosť: Nie je na sklade

Boh pred súdom

(0)

Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko utrpenia?
Má spôsob nášho života vplyv na to,čo s nami bude po smrti?

4.00 
Dostupnosť: Na sklade
-0.30 

Boží proroci – maľovanky

(0)

Veľké maľovanky so znázornením biblických príbehov od Mojžiša (odchod z Egypta) po Dávida (smrť Absolóna).

Retro edícia

(formát A4)

1.50  1.20 
Dostupnosť: Na sklade

Božie meno

(0)

Aký je skutočný význam Božieho mena? Aký postoj by kresťania mali mať k jeho menu? Je možné, že niektorí zneužívajú Božie meno, aby presadili vlastné doktríny?

0.50 
Dostupnosť: Na sklade

Chceš být zdráv?

(0)

Jednoduché princípy stravovania tak, ako boli ukázané Bohom už pred niekoľkými tisícročiami. Boli overené mnohými generáciami skôr než vedecké výskumy potvrdili správnosť týchto princípov a sú propagované od roku 1863 zdravotnou reformátorkou Ellen Whiteovou.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Cirkev a štát

(0)

Rím – príklad spojenia cirkvi a štátu. Nedeľný zákon v USA naráža na Kristov princíp slobody. Jednoduchá logika argumentov.

2.50 
Dostupnosť: Na sklade

Čo hovorí Biblia o farebnej kozmetike a šperkoch

(0)

Biblické fakty o kresťanskej morálke v oblasti vonkajšieho prejavu. Ako sú modrené požiadavky človeka zlučiteľné so zásadami Božieho slova?

0.50 
Dostupnosť: Na sklade

Čriepky spomienok

(0)

Skúsenosti a poučné príbehy z kazateľského života – spomienky.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade
-0.50 

Dejiny napísané dopredu

(0)

Svetové udalosti nás stále viac nútia k premýšľaniu. Všade vznikajú nepokoje, milióny ľudí sú na úteku, prírodné katastrofy sú stále častejšie a kríza zasiahla mnohé oblasti modernej spoločnosti. Je zaujímavé, že to všetko oznámili biblickí proroci už dávno predtým.
Táto kniha neoplýva lichôtkami, ide priamo k veci. Dôrazne poukazuje na Bohom predpovedané udalosti, ktoré zachvátia ľudí strachom z očakávania vecí, ktoré prídu na svet. Na druhej strane však ponúka nádej na lepšiu budúcnosť zasľúbenú v Božom slove.

1.50  1.00 
Dostupnosť: Na sklade

Dějiny vykoupení

(0)

Stručné podanie drámy vekov, ako bolo opísané v prvých spisoch, doplnené citátmi z Veľkej drámy vekov od Ellen G. Whiteovej.

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Desatero Božích prikázání (česká verzia)

(0)

Desatero přikázaní není pouze soubor artefaktů, které se mají vystavit někde vo vitríně. Jsou jako pramen, ze kterého vyvěrá praktická moudrost, a nabízejí řešení skutečných problémů a situací v reálném čase, se kterými se každý z nás denně potkává.

Distribuce v ČR: https://www.listynadeje.cz

 

1.00 
Dostupnosť: Na sklade

Desatoro Božích prikázaní

(0)

Desatoro prikázaní nie je iba súbor artefaktov, ktoré sa majú vystaviť niekde vo vitríne. Sú ako prameň, z ktorého vyviera praktická múdrosť, a ponúkajú riešenie skutočných problémov a situácií v reálnom čase, s ktorými sa každý z nás stretáva každý jeden deň.

1.00 
Dostupnosť: Na sklade

Dialóg o ekuménii

(0)

Zámerom knihy Dialóg o ekuménii je podľa autora pokus predložiť názory protestantských cirkví a konfrontovať ich s názormi rímskokatolíckymi. Táto publikácia však nereprezentuje oficiálne názory ani jednej z protestantských cirkví. Predstavuje pohľad protestantského prúdu na RKC v zrkadle Božieho slova a pokus o vzájomný dialóg. Kniha obsahuje množstvo príloh.

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Domov plný šťastia

(0)

O sile evanjelia vo všednom živote. Praktické rady pre plnohodnotný život v zamestnaní, manželstve a rodine.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Dvakrát odstraněné desatero

(0)

Za posledných sto rokov vládni predstavitelia a ateistické záujmové skupiny znásobili útoky proti Biblii. Napríklad vo verejných školách sa vyučuje evolučná teória ako absolútna pravda, naopak predstavovanie biblických právd je zakázané. V dôsledku toho ignorácia desiatich Božích prikázaní podporila morálny úpadok v našej spoločnosti. To, čo sa kedysi nazývalo hriechom, je teraz považované za voľbu. Je naša obrana desiatich Božích prikázaní vyvolaná iba sentimentálnym záujmom kresťanskej kultúry? Alebo je možné, že cirkev je pred Bohom rovnako vinná ako americká vláda za to, že zahodila Desatoro?

Autori sa s neochvejným presvedčením pripojili k hlasom veľkých kresťanských vodcov, akými boli Billy Graham, D. L. Moody, John Wesley a Charles Spurgeon, aby hlásali pravdu – Boh nikdy svojich desať prikázaní neodvolal! Existovalo Desatoro prikázaní už pred udalosťami na vrchu Sinaj? Boli prikázania pribité na kríž? Ako zabrániť prekrúcaniu Pavlových spisov o Zákone? Má človek právomoc zmeniť Boží zákon? Táto kniha odpovedá na kritické otázky s presvedčivou jasnosťou a biblickými dôkazmi.

 

5.60 
Dostupnosť: Na sklade

Hranice nekonečnej lásky

(0)

Poetické zamyslenia na tému Božej lásky a pravdy, milosti a zákona.

5.00 
Dostupnosť: Na sklade

Hviezda nádeje

(0)

Pútavé zážitky z obdobia pôsobenia autorky na pražských školách pri informačných besedách o Biblii.

1.50 
Dostupnosť: Na sklade

Je to o ľuďoch

(0)

V tejto knihe je opísané ako rýchlo sa pravda stáva nebezpečnou zbraňou, keď nie je presiaknutá láskou. Na pozadí vlastných skúseností autor poukazuje na naše spôsoby jednania ako na kameň úrazu.

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Kouzlo pověry

(0)

Stále viac a viac ľudí prepadá nevere, okultizmu, špiritizmu a dokonca satanizmu. Je šokujúce, že u tých, ktorí sa týmito vecami zaoberajú, sa prejavujú silné negatívne dôsledky. Základná otázka znie: Ako je možné sa zbaviť tejto okultné záťaže? Kniha neopisuje iba jednotlivé okultné praktiky, ale predovšetkým možnosť oslobodenia. Táto kniha, ktorá v nemčine vyšla už v dvanástich vydaniach, oslovila mnohých čitateľov, ktorí boli v zajatí okultných praktík. Ti. Ktorí prijali tu popísané rady, začali “nový život”. A tento začiatok sa môže stať osobnou skúsenosťou každého.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Kresťan a kultúra

(0)

Vplyv kultúry a dobových trendov na život moderného kresťana.

0.50 
Dostupnosť: Na sklade

Křesťané a hudba

(0)

Pohľad na rolu hudby v spoločnosti a v živote kresťana.

Kniha poskytuje podnety na lepšie porozumenie hudbe v jej mnohých podobách, formách i štýloch.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Zobrazených 1–30 z 59 výsledkov.