ABC Biblický atlas

(0)

ABC Biblický atlas obsahuje viac než 170 novo spracovaných farebných máp, fotografií a ilustrácií.

16.00 
Dostupnosť: Na sklade

Achillove päty evolúcie (DVD video)

(0)

Sada 2-DVD. Predstavujeme vám najväčšie slabiny modernej evolučnej teórie očami 15 vedcov s titulom Ph.D.
Väčšina ľudí doteraz nikdy nepočula vedeckú kritiku evolučného svetonázoru, a tak v neho veria. Odvaha spochybniť vychodené vzorce myslenia a poctivo preskúmať všetky dostupné možnosti je jedinou cestou k vedeckému pokroku a slobode a presne touto cestou sa chce vydať tento jedinečný dokument.

4.90 
Dostupnosť: Na sklade

Ako prežiť koniec sveta

(0)

Je možné prežiť koniec sveta? Ak áno, ako? Čo o tom hovorí Biblia? Na túto otázku stručne odpovedá táto publikácia.
Autorka počas svojho pôsobenia na školách formou informačných besied zoznamovala študentov s Bibliou ako základom etiky, morálky, a s hlavnou postavou Biblie – Ježišom Kristom. Počas týchto besied boli autorke často kladené otázky, o ktorých študenti rozmýšľajú a hľadajú na ne odpoveď. Jedna z pálčivých otázok sa týka aj konca sveta.

1.00 
Dostupnosť: Na sklade

Ako vyliečiť srdce a domov

(0)

Máte problémy vo svojej rodine? Možno Vás oslovia skúsenosti týchto dvoch manželských párov.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Anatómia Hriechu

(0)

Praktické zamyslenie o pôvode a podstate hriechu. Prečo robíte to, čo nechcete robiť? Je možné tento cyklus prelomiť? Spoznajte aký je najvyšší cieľ Božieho nepriateľa a aké je Božie riešenie.

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Atlas evropské reformace

(0)

Atlas evropské reformace približuje príčiny, dobové súvislosti, počiatky i rozmach protestanskej reformácie a sleduje vplyv tohto hnutia na Európu a ďalšie časti sveta. S rovnakou hĺbkou a šírkou rozoberá taktiež katolícku reformu a protireformáciu i politické a vojenské konflikty, ktoré vznikali v dôsledku teologických i cirkevných zmien. Súčasťou knihy je podrobná chronológia a užitočný prehľad všetkých hlavných udalostí.

16.00 
Dostupnosť: Na sklade

Audio Biblia (prof. Roháček) (DVD audio)

(0)

Biblia načítaná podľa prekladu Prof. Jozefa Roháčka.
Obsahuje: Starý i Nový zákon. 39 + 27 kníh.
Celkový čas záznamu cca 91 hodín. Formát záznamu: mp3

2.00 
Dostupnosť: Na sklade
Dočasne vypredané

Bible Atlas

(0)

A revision of the time-tested standard refence work based on the German Bible Society’s well-recognized multi-colored geographical maps.

2.90 
Dostupnosť: Nie je na sklade
-1.00 

Bible v hádankách a odpovědích

(0)

Kolektív autorov zhromaždil cca 2000 otázok a odpovedí, v ktorých zistíme, ako často povrchne čítame Bibliu a koľko zaujímavých a pozoruhodných vecí nám uniká. Kniha poskytuje nielen užitočne strávený čas nad stránkami Biblie, ale pre mnohých sa môže stať podnetom k hlbšiemu štúdiu. Oproti pôvodnej knihe sú v tomto vydaní aj hádanky pre najmenšie deti, ktoré sa začínajú s biblickými príbehmi zoznamovať. Vhodné ku spestrenie detských škôlok.

6.00  5.00 
Dostupnosť: Na sklade

Biblia – formát A5

(0)

Sväté písmo v 39 knihách Starého zákona a 27 knihách Nového zákona.
Preklad prof. Roháčka

18.00 
Dostupnosť: Na sklade
Dočasne vypredané

Biblia – formát A5 s orientačnými výrezmi

(0)

Sväté písmo v 39 knihách Starého zákona a 27 knihách Nového zákona.
Formát A5, s orientačnými výrezmi. Preklad prof. Roháčka

21.00 
Dostupnosť: Nie je na sklade
Dočasne vypredané

Biblia kožená – formát A5 s orientačnými výrezmi

(0)

Sväté písmo v 39 knihách Starého zákona a 27 knihách Nového zákona.
Formát A5 v koženom, ručne spracovanom prevedení, s orientačnými výrezmi. Preklad prof. Roháčka

46.00 
Dostupnosť: Nie je na sklade

Biblia rodinná – formát A4

(0)

Veľká rodinná Biblia v preklade profesora Roháčka, Starý i Nový zákon.
Formát A4. Tvrdý obal. K dispozícii je tmavomodrá alebo čierna farba.

33.00 
Dostupnosť: Na sklade

Biblia vrecková – so zipsom

(0)

Sväté písmo v 39 knihách Starého zákona a 27 knihách Nového zákona.
Preklad prof. Roháčka. Formát A6 so zipsom.

14.60 
Dostupnosť: Na sklade

Biblická mapa nástenná, laminovaná – Cesty Apoštola Pavla (mapa IV)

(0)

Farebná biblická mapa v plastickej kresbe. Mapa IV znázorňuje cesty apoštola Pavla.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Biblická mapa nástenná, laminovaná – Palestína v dobe Starého zákona (mapa II)

(0)

Farebná biblická mapa v plastickej kresbe. Mapa II znázorňuje Palestínu v dobe Starého Zákona.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Biblická mapa nástenná, laminovaná – Starý Orient v dobe Starého Zákona (mapa I)

(0)

Farebná biblická mapa v plastickej kresbe. Mapa I znázorňuje Starý Orient v dobe Starého Zákona.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Biblická mapa nástenná, nelaminovaná – Palestína v dobe Nového zákona (mapa III)

(0)

Farebné biblické mapy v plastickej kresbe. Mapa III znázorňuje Palestínu v dobe Nového Zákona.

1.00 
Dostupnosť: Na sklade

Biblický atlas

(0)

Viac ako 30 originálnych, počítačom generovaných máp, ktoré zobrazujú biblický príbeh židovského národa, od povolania Abraháma, po začiatky kresťanskej cirkvi. Súčasťou atlasu je tiež zemepisný slovník miest spomenutých v Biblii.

3.50 
Dostupnosť: Na sklade

Biblický atlas Stuttgarter

(0)

Biblický atlas ponúka čitateľovi geografické mapy Palestíny a stredného Východu, historické mapy biblických území podľa jednotlivých historických období, biblicko- historické mapy dejín Starej a Novej zmluvy a plány významných miest spomínaných v Biblii. Atlas je zakončený registrom zemepisných názvov.

5.60 
Dostupnosť: Na sklade

Boh – matematik a architekt (DVD video)

(0)

Matematické dôkazy Božieho stvorenia. Zlatý rez (lat. sectio divina) je iracionálne číslo s mnohými zaujímavými vlastnosťami. Geometrické tvary odvodené od tohto čísla sa považujú za esteticky veľmi príťažlivé a mnohé geometrické proporcie, ktoré sa nachádzajú v prírode sú odvodené od tohto čísla. Autor dokumentu poukazuje na božský pôvod tohto čísla a tvarov odvodených od neho.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Boh pred súdom

(0)

Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko utrpenia?
Má spôsob nášho života vplyv na to,čo s nami bude po smrti?

4.00 
Dostupnosť: Na sklade

Božie meno

(0)

Aký je skutočný význam Božieho mena? Aký postoj by kresťania mali mať k jeho menu? Je možné, že niektorí zneužívajú Božie meno, aby presadili vlastné doktríny?

0.50 
Dostupnosť: Na sklade

CANDLE biblický atlas

(0)

Materiál obsiahnutý v biblickom atlase chronologicky vysvetľuje príbeh Božieho ľudu od povolania Abraháma po prvotné rozšírenie kresťanskej cirkvi.

8.00 
Dostupnosť: Na sklade

Ceruzka

(0)

Ceruzka s gumou. Na výber z troch druhov:

“Vy ste chrám živého Boha.”

“Bdejte a modlite sa!”

“Dobroreč, moja duša, Pánovi…”

0.60 
Dostupnosť: Na sklade

Cesta ke zdraví a životní harmonii

(0)

Kniha o zdraví a vyváženom životnom štýle z kresťanského pohľadu. Jednoduché princípy zdravia inšpirované Bibliou. Kniha kladie dôraz na to, že zdravie neznamená len neprítomnosť choroby alebo dobrú fyzickú kondíciu, ale aj duševnú pohodu a duchovnú vyrovnanosť. Človeka pojíma celostne, zaujíma sa o všetky jeho potreby a ukazuje, ako ich napĺňať.

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Chceš být zdráv?

(0)

Jednoduché princípy stravovania tak, ako boli ukázané Bohom už pred niekoľkými tisícročiami. Boli overené mnohými generáciami skôr než vedecké výskumy potvrdili správnosť týchto princípov a sú propagované od roku 1863 zdravotnou reformátorkou Ellen Whiteovou.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Cirkev a štát

(0)

Rím – príklad spojenia cirkvi a štátu. Nedeľný zákon v USA naráža na Kristov princíp slobody. Jednoduchá logika argumentov.

2.50 
Dostupnosť: Na sklade

Čo hovorí Biblia o farebnej kozmetike a šperkoch

(0)

Biblické fakty o kresťanskej morálke v oblasti vonkajšieho prejavu. Ako sú modrené požiadavky človeka zlučiteľné so zásadami Božieho slova?

0.50 
Dostupnosť: Na sklade
Dočasne vypredané

Co říká Bible o zázracích a znameních

(0)

Ľudia vždy túžili vidieť a prežiť niečo mimoriadne. Aj dnes mnohí veriaci chcú vidieť “zázraky a znamenia”. Preto mnohí navštevujú zhromaždenia, ktoré to sľubujú. Autorka s Bibliou v ruke odpovedá, či v takýchto prípadoch môže ísť o “duchovný pokrok”, alebo skôr o prejavy opačné.

0.50 
Dostupnosť: Nie je na sklade

Zobrazených 1–30 z 105 výsledkov.