-0.50 

Tiger a Tom

(0)

Súbor pravdivých príbehov Ellen, Jamesa a Edsona Whiteovcov pre deti a mládež.

 

3.00  2.50 
Dostupnosť: Na sklade

Boží proroci – maľovanky

(0)

Veľké maľovanky so znázornením biblických príbehov od Mojžiša (odchod z Egypta) po Dávida (smrť Absolóna).

Retro edícia

(formát A4)

1.50 
Dostupnosť: Na sklade

Ovál – veľký

(0)

Ovál so samolepkou, rozmer: 15 x 6,5 cm (v x š)

2.60 
Dostupnosť: Na sklade

Ovál – stredný

(0)

Ovál s magnetom, rozmer: 10 x 4 cm (v x š)
Na výber z viacerých druhov. Zasielame podľa náhodného výberu dostupných druhov na sklade. Ak požadujete konkrétny text, uveďte ho v poznámke objednávky.

1.40 
Dostupnosť: Na sklade

Desatoro – malé

(0)

Desatoro otváracie vo forme knihy
rozmer v otvorenom stave: 9 x 11 cm (v x š)

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Desatoro – stredné

(0)

Desatoro otváracie vo forme knihy
rozmer v otvorenom stave: 14,5 x 17 cm (v x š)

4.20 
Dostupnosť: Na sklade

Desatoro – veľké

(0)

Desatoro otváracie vo forme knihy
rozmer v otvorenom stave: 19 x 22 cm (v x š)

4.80 
Dostupnosť: Na sklade

Obláčik

(0)

Obláčik, rozmer: 17 x 11 cm (v x š)

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Srdce

(0)

Srdce na zavesenie s rôznymi textami, rozmer: 16 x 13 cm (v x š)

1.) Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca……. Luk 10,27
2.) Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá…….1.Kor 13,4-8
3.) Kde je viera, tam je láska. Kde je láska, tam je pokoj. Kde je pokoj, tam je požehnanie. Kde je požehnanie, tam je Boh. Kde je Boh, tam je všetko.
4.) Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách….. Prísl 3,5
5.) Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Žalm 105,3

Na výber z viacerých druhov. Zasielame podľa náhodného výberu dostupných druhov na sklade. Ak požadujete konkrétny text, uveďte ho v poznámke objednávky.

3.60 
Dostupnosť: Na sklade

Hrozno

(0)

Ovocie Ducha v tvare hrozna, rozmer: 16 x 12 cm (v x š)

3.60 
Dostupnosť: Na sklade

Tabuľka so stojanom

(0)

Tabuľka so stojanom, rozmer: 13 x 12 cm (v x š)

3.50 
Dostupnosť: Na sklade

Srdce

(0)

Srdce s červeným okrajom so samolepkou na zadnej strane
rozmer: 7 x 9 cm (v x š)

1.80 
Dostupnosť: Na sklade

Pero

(0)

Drevené pero.
Na výber z viacerých druhov. Zasielame podľa náhodného výberu dostupných druhov na sklade. Ak požadujete konkrétny text, uveďte ho v poznámke objednávky.

1.00 
Dostupnosť: Na sklade

Bible v hádankách a odpovědích

(0)

Kolektív autorov zhromaždil cca 2000 otázok a odpovedí, v ktorých zistíme, ako často povrchne čítame Bibliu a koľko zaujímavých a pozoruhodných vecí nám uniká. Kniha poskytuje nielen užitočne strávený čas nad stránkami Biblie, ale pre mnohých sa môže stať podnetom k hlbšiemu štúdiu. Oproti pôvodnej knihe sú v tomto vydaní aj hádanky pre najmenšie deti, ktoré sa začínajú s biblickými príbehmi zoznamovať. Vhodné ku spestrenie detských škôlok.

6.00 
Dostupnosť: Na sklade
Dočasne vypredané

Dvakrát odstraněné desatero

(0)

Za posledných sto rokov vládni predstavitelia a ateistické záujmové skupiny znásobili útoky proti Biblii. Napríklad vo verejných školách sa vyučuje evolučná teória ako absolútna pravda, naopak predstavovanie biblických právd je zakázané. V dôsledku toho ignorácia desiatich Božích prikázaní podporila morálny úpadok v našej spoločnosti. To, čo sa kedysi nazývalo hriechom, je teraz považované za voľbu. Je naša obrana desiatich Božích prikázaní vyvolaná iba sentimentálnym záujmom kresťanskej kultúry? Alebo je možné, že cirkev je pred Bohom rovnako vinná ako americká vláda za to, že zahodila Desatoro?

Autori sa s neochvejným presvedčením pripojili k hlasom veľkých kresťanských vodcov, akými boli Billy Graham, D. L. Moody, John Wesley a Charles Spurgeon, aby hlásali pravdu – Boh nikdy svojich desať prikázaní neodvolal! Existovalo Desatoro prikázaní už pred udalosťami na vrchu Sinaj? Boli prikázania pribité na kríž? Ako zabrániť prekrúcaniu Pavlových spisov o Zákone? Má človek právomoc zmeniť Boží zákon? Táto kniha odpovedá na kritické otázky s presvedčivou jasnosťou a biblickými dôkazmi.

 

5.60 
Dostupnosť: Nie je na sklade

Desatero Božích prikázání (česká verzia)

(0)

Desatero přikázaní není pouze soubor artefaktů, které se mají vystavit někde vo vitríně. Jsou jako pramen, ze kterého vyvěrá praktická moudrost, a nabízejí řešení skutečných problémů a situací v reálném čase, se kterými se každý z nás denně potkává.

Distribuce v ČR: https://www.listynadeje.cz

 

1.00 
Dostupnosť: Na sklade

Lid pouště – maľovanky

(0)

Veľké maľovanky so znázornením biblických príbehov od Mojžiša (odchod z Egypta) po Dávida (smrť Absolóna).

Retro edícia

(formát A4)

1.50 
Dostupnosť: Na sklade

Tak to začalo na zemi – maľovanky

(0)

Veľké maľovanky so znázornením biblických príbehov od Adama (stvorenie) po Mojžiša (egyptské rany).

Retro edícia

(formát A4)

1.50 
Dostupnosť: Na sklade

Trojica (slovenská verzia) – brožúra

(0)

KNIHA K DISPOZÍCII – V SK alebo v CZ verzii

Učenie o trojjedinom Bohu je pod paľbou! Pozrite sa na pozadie tohto nebezpečného trendu a zistite čo o Bohu hovorí Biblia. Doug Batchelor ponúka dôkladné preskúmanie všetkých kontroverzných otázok týkajúcich sa Trojice!
Objavte dôkazy o Trojici v Starom i Novom Zákone!
Pozrite sa na prirodzenosť Boha v novom svetle!
Pochopte, prečo je toto učenie také dôležité.

0.50 
Dostupnosť: Na sklade

Trojice (česká verzia) – brožúra

(0)

KNIHA K DISPOZÍCII – V SK alebo v CZ verzii

Učenie o trojjedinom Bohu je pod paľbou! Pozrite sa na pozadie tohto nebezpečného trendu a zistite čo o Bohu hovorí Biblia. Doug Batchelor ponúka dôkladné preskúmanie všetkých kontroverzných otázok týkajúcich sa Trojice!
Objavte dôkazy o Trojici v Starom i Novom Zákone!
Pozrite sa na prirodzenosť Boha v novom svetle!
Pochopte, prečo je toto učenie také dôležité.

0.50 
Dostupnosť: Na sklade

Tajemství Bible

(0)

Autor zaujímavým spôsobom predkladá dôkazy o tom, že Biblia má autoritu Božieho slova, že pisatelia biblických kníh boli Duchom Božím “unášaní”, aby napísali to, čo má byť pre čitateľa Božím slovom. Vychádza predovšetkým z “nálezu storočia” v Kumráne, kde boli objavené zvitky takmer všetkých kníh Starého zákona. Archeologické prieskumy potvrdili biblické správy o Jerichu, Ninive, Babylone, Chetitoch, o putovaní Izraelcov z Egypta do zasľúbenej zeme. Dr. Palla v tejto knihe odpovedá na otázky, či Mojžiš vedel písať, či knihy Daniela a Izaiáša skutočne napísali títo proroci, kedy vznikli evanjeliá, aká je pravda o rozporoch v evanjeliách, o tajomstve zmŕtvychvstania Pána Ježiša a o mimobiblických prameňoch o Ježišovi.

Pre veľký záujem čitateľov, v roku 2019 vychádza druhé, revidované vydanie tejto publikácie.

8.80 
Dostupnosť: Na sklade

Desatoro Božích prikázaní

(0)

Desatoro prikázaní nie je iba súbor artefaktov, ktoré sa majú vystaviť niekde vo vitríne. Sú ako prameň, z ktorého vyviera praktická múdrosť, a ponúkajú riešenie skutočných problémov a situácií v reálnom čase, s ktorými sa každý z nás stretáva každý jeden deň.

1.50 
Dostupnosť: Na sklade

Ako prežiť koniec sveta

(0)

Je možné prežiť koniec sveta? Ak áno, ako? Čo o tom hovorí Biblia? Na túto otázku stručne odpovedá táto publikácia.
Autorka počas svojho pôsobenia na školách formou informačných besied zoznamovala študentov s Bibliou ako základom etiky, morálky, a s hlavnou postavou Biblie – Ježišom Kristom. Počas týchto besied boli autorke často kladené otázky, o ktorých študenti rozmýšľajú a hľadajú na ne odpoveď. Jedna z pálčivých otázok sa týka aj konca sveta.

1.50 
Dostupnosť: Na sklade

Kroky ku Kristovi – mäkká väzba

(0)

Zoznámte sa s Ježišom prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi. V krátkych trinástich kapitolách objavíte kroky na získanie večného priateľstva s ním. Dočítate sa o jeho láske, o pokání, viere a prijatí, o duchovnom raste, modlitbe, a dozviete sa, ako sa vysporiadať s pochybnosťami, a ako stráviť život v radosti s najlepším priateľom, Ježišom. Pozrite sa bližšie na praktickú múdrosť zaznamenanú v slovách tohto inšpiratívneho bestselleru od Ellen G. Whiteovej.

Ellen G. Whiteová je autorkou viac ako 130 kníh a jej diela boli preložené do viac ako 150 jazykov. Z Božej inšpirácie vyvyšuje Ježiša a poukazuje na Sväté Písmo ako na základ viery.

1.50 
Dostupnosť: Na sklade
Dočasne vypredané

Téměř zapomenutý den

(0)

Jeden deň bol oddávna otázkou vernosti, otázkou života a smrti. Zistite, ktorý deň to je a ako môže ovplyvniť aj váš život.

1.50 
Dostupnosť: Nie je na sklade

Chceš být zdráv? CZ

(0)

Jednoduché princípy stravovania tak, ako boli ukázané Bohom už pred niekoľkými tisícročiami. Boli overené mnohými generáciami skôr než vedecké výskumy potvrdili správnosť týchto princípov a sú propagované od roku 1863 zdravotnou reformátorkou Ellen Whiteovou.

2.00 
Dostupnosť: Na sklade

Achillove päty evolúcie (DVD video)

(0)

Sada 2-DVD. Predstavujeme vám najväčšie slabiny modernej evolučnej teórie očami 15 vedcov s titulom Ph.D.
Väčšina ľudí doteraz nikdy nepočula vedeckú kritiku evolučného svetonázoru, a tak v neho veria. Odvaha spochybniť vychodené vzorce myslenia a poctivo preskúmať všetky dostupné možnosti je jedinou cestou k vedeckému pokroku a slobode a presne touto cestou sa chce vydať tento jedinečný dokument.

4.90 
Dostupnosť: Na sklade

Kroky ku Kristovi [Audiokniha]

(0)

[vc_btn title="Stiahnuť ukážku" style="3d" color="danger" link="url:https%3A%2F%2Fwww.sionplus.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F00-Predslov.mp3||target:%20_blank|"]
V krátkych trinástich kapitolách objavíte kroky na získanie večného priateľstva s Ježišom. Dočítate sa o jeho láske, o pokání, viere a prijatí, o duchovnom raste, modlitbe, a dozviete sa, ako sa vysporiadať s pochybnosťami, a ako stráviť život v radosti s najlepším priateľom, Ježišom.

Po zakúpení vám bude na vašu e-mailovú adresu zaslaný link na stiahnutie súboru Audioknihy.

Pohoda a zdravie

(0)

Viete aké je tajomstvo celoživotného zdravia a pohody? Táto kniha predstavuje prekvapivo jednoduché spôsoby, ako sa vyhnúť takým chronickým zabijakom, ako je rakovina, cukrovka, srdcové ochorenia a obezita. Dozviete sa v nej, že správna výživa lieči telo a posilňuje myseľ, prekážky zvyšujú vašu odolnosť a že láska spolu s odpustením dokážu uzdraviť vaše srdce!

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Dějiny vykoupení

(0)

Stručné podanie drámy vekov, ako bolo opísané v prvých spisoch, doplnené citátmi z Veľkej drámy vekov od Ellen G. Whiteovej.

3.00 
Dostupnosť: Na sklade

Zobrazených 31–60 z 101 výsledkov.